welkom

Sociale veiligheid en omgaan met agressie (U-15). Habboul houdt het graag transparant.

Sociale veiligheid en omgaan met agressie (U-15)

  • Inzicht verwerven in eigen gedrag ten aanzien conflictsituaties en / of agressieve situaties
  • Opbouwen van zelfvertrouwen en schappen van een kader
  • Beheersen van technieken ter voorkoming van agressief gedrag
  • Oplossen van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag
  • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en het hanteren van conflicten
  • Effectief omgaan met stress en collega-begeleiding bij agressie en geweld

Waarde nascholing
De training Sociale veiligheid en omgaan met agressie telt voor 7 uur nascholing theorie.